Množstevná

zľava

100%-ná

spoľahlivosť

Rýchle

dodanie

Philips
Osram
Megaman
Mean Well
B.E.G. Luxomat
Panasonic
GE Lighting
Samsung
Sylvania

My sme sito

Napísali ste o nás

Najviac nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov a preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby ste boli vždy spokojní s vaším nákupom a radi sa k nám vrátili zas.

Róbert

Odporucam tento obchod aj ked ma malo recenzii pri nakupe nad 30 eur kurier zadarmo a este ked pride balik v poriadku a este okrem toho je v nom aj darcek uzasny ste objednam znova a velmi rad

Tomás Tenner

Všetko funguje dokonale. Objednávka, dodanie, podpora. Toto je dnes velmi vzácne!! O kvalite ponákaných produktov je zbytočné hovoriť - všetko TOP značky.

Spoľahnite sa

Môžete sa spoľahnúť, že u nás nájdete len kvalitné produkty od svetových výrobcov za najlepšie ceny a s najlepšími službami.

Night Breaker Laser
Osram Night Breaker Unlimited
Osram Silverstar 2.0
Osram Ultra Life
Osram Cool Blue Intense
Philips RacingVision
GE Megalight Ultra 130%

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.lumenet.sk je firma LUMENET SK s.r.o. so sídlom Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra. IČO: 50291971, zapísana v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka číslo 40850/N.

V prípade osobnej návštevy sídla firmy prosíme, aby ste nás vopred kontaktovali na tel. čísle 0901 706 803 alebo emailom na lumen (zavináč) lumenet (bodka) sk

Základné pojmy
 • Cena tovaru – finančná čiastka uvedená pri každom ponúkanom tovare, alebo službe uvedenej na stránke www.lumenet.sk vyjadrená v mene Eur a platná v deň uskutočnenia objednávky. Pokiaľ nie je uvedené inak tak všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú konečné vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné.

 • Recyklačný poplatok - jeho výška je určená na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z elektrozariadení. Výška recyklačného poplatku konkrétnych výrobkov nájdete nižšie.
 • Tovar – výrobky ponúkané predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu v rámci jeho podnikateľskej činnosti.

 • Predávajúci – je spoločnosť LUMENET SK s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra – prevádzkovateľ internetového obchodu

 • Kupujúci – je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzatvorila s predávajúcim na základe objednávky a následného potvrdenia objednávky predávajúcim kúpnu zmluvu.

 • Zmluvou uzavretou na diaľku - sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 • Webové sídlo – internetový obchod www.lumenet.sk

 • Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami súhlasí a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a prípadnej reklamácii tovaru.

Dodacie podmienky

Dodacia doba väčšiny tovaru uvedeného v internetovom obchode je 14 dní, alebo menej. Pokiaľ tovar nie je na sklade, je dodacia doba individuálna a bude kupujúcemu oznámená e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že kupujúcemu náhradná doba nebude vyhovovať, má právo objednávku zrušiť buď telefonicky, alebo e-mailom.

 

Kupujúci má právo si vybrať z nasledovných možností dodania tovaru:

 

 • Doručenie tovaru kuriérskou službou DPD - Tovar zasielame expresnou kuriérskou službou DPD. V tomto prípade je zásielka doručená nasledujúci deň od odoslania tovaru. (Nie od objednania tovaru) V prípade voľby kuriérskej služby DPD može kupujúci za tovar zaplatiť formou dobierky alebo on-line platbou kartou.

 

 • Osobný odber - Osobný odber je možný na základe telefonického, alebo písomného dohovoru (tel.: 0901 706 803, e-mail: lumen (zavináč) lumenet (bodka) sk) v prevádzke firmy Lumenet SK na adrese Dvorská cesta 23, 940 02 Nové Zámky. V prípade voľby vyzdvihnutia tovaru formou osobného odberu, je potrebné za tovar zaplatiť on-line platbou kartou.


Neprevzatie zásielky - V prípade neprevzatia zásielky zákazníkom (na základe objednávky) si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Platobné podmienky

Kupujúci má možnosť pri kúpe tovaru si zvoliť jednu z nasledovných možností spôsobu platby za tovar (platba za tovar sa realizuje v EUR):

 

 • Dobierka - táto služba umožňuje kupujúcemu zaplatiť kúpnu cenu za tovar v hotovosti pri prevzatí zásielky. Túto službu poskytujeme len pri volbe doručenia kuriérskou službou DPD.

 • On-line platba kartou. Pri platbe kartou okamžitá zľava 2% z celkovej hodnoty objednávky. Túto bezpečnú a pohodlnú online platbu zabezpečuje Barion Payment Ltd. (MNB číslo povolenia: H-EN-I-1064/2013). Údaje Vašej platobnej karty sa k prevádzkovateľovi internetového obchodu nikdy nedostávajú.

Cena za prepravu

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom  a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Predávajúci je však oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na web stránke predmetného internetového obchodu. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

 

 • Poštovné v rámci SR

Kuriérska služba DPD - Tovar na Slovensko zasielame kuriérskou službou DPD. Tovar je doručený nasledovný deň od odoslania tovaru nie od zadania objednávky. V prípade, že tovar potrebujete doručiť súrne uveďte prosím do poznámky "Súrne" a my Vám tovar vyexpedujeme v čo najkratšom čase.

Ceny poštovného sú zavislé od výšky celkovej sumy objednávky (bez poštovného) a spôsobu platby za tovar nasledovne:

 

Objednávka v hodnote     Poštovné v EUR s DPH

   0 - 49,99 €                                  3,00

   50 - viac                               Zadarmo

Poistenie zásielky

Všetky odoslané zásielky predávajúcim sú poistené proti poškodeniu, alebo strate zásielky počas prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu. Z tohoto dôvodu je veľmi dôležité skontrolovať zásielku počas preberania či nie je poškodená. V prípade poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) je kupujúci povinný okamžite spísať záznam o poškodení zásielky (na pošte, u kuriéra), alebo spísať reklamáciu ohľadom poškodenej zásielky a zároveň informovať predávajúceho o tejto skutočnosti. Pokiaľ kupujúci prevezme poškodenú zásielku a neoznámi poškodenie prepravcovi, nebude už možné vyreklamovať závady zavinené prepravcom.

Pokiaľ je obal nepoškodený (neroztrhnutý, viditeľne nezdeformovaný, alebo iným zistitelným spôsobom nepoškodený), a napriek tomu je tovar závadný uplatňuje si kupujúci reklamáciu voči predávajúcemu v rámci záručnej doby – odsek 8 týchto obchodných podmienok.

Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 7 - § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa... 102/2014 Z.z.

 

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na webovej stranke www.lumenet.sk

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na vrátenie tovaru pričom dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Spotrebiteľ.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy musí spotrebiteľ vrátiť všetok tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, spolu s vecami, ktoré boli pribalené v zásielke, a to nepoužívaný, v pôvodnom obale a opatrený pôvodnými etiketami a nálepkami. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Záručná doba

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 620 Občianskeho zákonníka.

Na všetok ponúkaný tovar poskytuje predávajúci záručnú dobu 24 mesiacov.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Na preukázanie lehoty prevzatia tovaru slúži doklad od prepravcu, alebo daňový doklad v prípade prevzatia tovaru osobne.

 

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady a vady materiálu.

Vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním, neodborným zásahom a nadmerným opotrebením nepodliehajú záručnej dobe.

 

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na prevádzkovateľa internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytne kupujúcemu asistenciu a príslušné informácie pri riešení reklamácie.

Zodpovednosť za vady tovaru

Táto časť obchodných podmienok sa riadi § 619 - § 627 Občianskeho zákonníka.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Reklamačný poriadok

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu prípadné zistené chyby tovaru.

Zistené chyby oznámi kupujúci predávajúcemu buď e-mailom , alebo písomne na adresu prevádzkovateľa prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na www.lumenet.sk. Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké chyby boli u zakúpeného tovaru zistené spolu s menom a číslom daňového dokladu z dôvodu identifikácie obchodnej transakcie.

 

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal, alebo doručil spolu s kompletným reklamovaným tovarom kópiu faktúry a kópiu doručenky tovaru. Pokiaľ kupujúci nezašle kópiu doručenky (doklad o dátume prevzatia tovaru) sa za začiatok plynutia reklamačnej doby považuje dátum vystavenia daňového dokladu.

Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom, alebo telefonicky a dohodne sa s ním na rýchlom vyriešení problému.

V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar buď vymenený kus za kus, prípadne iný (do hodnoty reklamovaného tovaru), alebo budú zákazníkovi vrátené peniaze.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

 

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Pri zľavnenom tovare nie je možné reklamovať poškodenie, ktorého sa zľava týka.

Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201407924.

Spracovanie všetkých osobných údajov súvisiach s prevádzkou internetového obchodu www.lumenet.sk sa riadi Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - Nariadením GDPR.

Všetky Vaše údaje, ktoré nám pošlete objednaním tovaru, alebo registrovaním sa v našom Infoservise budú použité len pre vnútorné účely našej firmy a nebudú poskytnuté tretím osobám. Podstúpime všetky dostupné kroky preto, aby sme ochránili Vaše osobné údaje.

Používaním internetového obchodu www.lumenet.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho kedykoľvek písomnou formou (e-mail, fax, listová zásielka...) odvolať.

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zúčtovaniu vašej platby za zakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s vami. Umožnia uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame, ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

Kupujúci je povinný uchovávať svoje prihlasovacie meno a heslo v bezpečí a neposkytovať ho tretej osobe. Predávajúci nenesie zodpovednosť za následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím údajov, poskytnutím ich tretej osobe.

Aktualizáciu osobných údajov môže kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

V prípade ak kupujúci heslo, alebo prihlasovacie meno zabudne, môže si pomocou služby "Obnova zabudnutého hesla" nechať zaslať heslo na emailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii.

V prípade ak si kupujúci želá zrušiť svoje uživateľské konto a zároveň nenávratne zmazať svoje osobné údaje z databázy stačí ak zašle krátku žiadosť na našu emailovú adresu lumen (zavináč) lumenet (bodka) sk.

V prípade že kupujúci si želá zasielať aktuálne informácie ohľadom noviniek a aktuálnych ponúk e-shopu www.lumenet.sk je potrebné zaškrtnúť políčko "Prihlásiť sa k odberu noviniek" pri registrácii. Túto voľbu je kedykoľvek možné aktualizovať v on-line režime vo svojom konte v oddelení "Moje osobné údaje". Zaškrtnutím políčka kupujúci vyjadruje svoj výslovný súhlas k odberu noviniek, ktoré mu budú zasielané elektronickou poštou.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lumen (zavináč) lumenet (bodka) sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Súvisiace zákony

102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb

na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo

prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom objednávania cez náš internetový obchod, neváhajte kontaktovať nás na adrese: lumen (zavináč) lumenet (bodka) sk

Výška recyklačného poplatku

Cena výrobku obsahuje výšku recyklačného poplatku, ktorá môže byť nasledovná:

Autožiarovky                                      0,00 EUR s DPH

LED žiarovky                                      0,05 EUR s DPH

Svietidlo bez LED žiarovky:

- rozmery do 50 cm                           0,10 EUR s DPH

- rozmery nad 50 cm                         0,40 EUR s DPH

Svietidlo s LED žiarovkou:

- rozmery do 50 cm                           0,15 EUR s DPH

- rozmery nad 50 cm                         0,45 EUR s DPH

Lineárne žiarivky                                0,13 EUR s DPH
Kompaktné žiarivky                           0,13 EUR s DPH
Žiarivky                                                 0,13 EUR s DPH
Žiarivky neobsahujú sumu recyklačného poplatku.